Urna

Urna kan beställas om askan skall gravsättas  på annat sätt än i minneslund. I grundbeställningen av begravning utan ceremoni förvaras askan i en pappkartong innan gravsättning. vill man ha en finare urna tex. vid gravsättning i egen grav så går det bra att beställa till detta.

Direktkremation – begravning utan ceremoni Pris: 5 700 kr

Direktkremation – begravning utan ceremoni Pris: 5 700 kr Vid direktkremation transporteras den avlidne till kremering utan föregående begravningsceremoni. Det kan ske i de fall man bestämt sig för att ta farväl på annat sätt eller om omständigheterna gör att en begravningsceremoni inte är aktuell. Kremering ska ske senast 30 dagar efter dödsdagen. För många …

Direktkremation – begravning utan ceremoni Pris: 5 700 kr Read More »

Bouppteckning pris på förfrågan

Bouppteckning pris på förfrågan En bouppteckning ska förrättas inom tre månader från dödsdagen räknat. Vi hjälper er gärna att göra bouppteckningen. Finns det inte pengar i dödsboet har man möjlighet att söka bidrag från Socialförvaltningen för själva begravningen. I de fall det inte finns pengar i dödsboet kan Socialförvaltningen skicka in en dödsboanmälan istället för att …

Bouppteckning pris på förfrågan Read More »

Minneslund

Minneslund är ett gravskick där askan efter den avlidne anonymt strös ut eller grävs ned inom ett speciellt område. Minneslunden ger de efterlevande en plats att gå till utan den individuella gravplatsens krav på skötsel och tillsyn. Gravens utformning Minneslundarna är omsorgsfullt och individuellt utformade med meditationsplatser, vattenanläggningar, konst och en eller flera smyckningsplatser. Skötsel …

Minneslund Read More »

Gemensam askgravlund

Gemensam askgravlund är gravsättning av aska inom ett angivet område utan gravrätt, mer likt en minneslund men av mindre anonym karaktär. Anhöriga tillåts vara med vid gravsättning och den gravsattas namn, födelse- och dödsdatum graveras på en namnplatta. Gravens utformning Den gemensamma askgravlunden är belägen inom ett begränsat område vars utformning är mer lik en …

Gemensam askgravlund Read More »

Spridning av aska på annan plats

Spridning av aska på annan plats (till exempel i havet eller på fjället) är möjlig efter godkännande av Länsstyrelsen. Ansökan om detta görs direkt av dödsboet till Länsstyrelsen där askan ska spridas. Erhållet tillstånd från Länstyrelsen och legitimation ska visas när askan hämtas vid krematoriet. Beställ Bilder

Scroll to Top