Blog

Direktkremation – begravning utan ceremoni Pris: 6 850 kr

Vid direktkremation transporteras den avlidne till kremering utan föregående begravningsceremoni. Det kan ske i de fall man bestämt sig för att ta farväl på annat sätt eller om omständigheterna gör att en begravningsceremoni inte är aktuell. Kremering ska ske senast 30 dagar efter dödsdagen.

För många är det en självklarhet att ha en begravningsceremoni. Det är därför mycket viktigt att alla anhöriga / närstående är överens när man väljer en direktkremation. Finns det någon närstående som vill ordna en begravningsceremoni finns det få anledningar att gå emot den personens vilja.

​Vill ni ordna en traditionell begravning med ceremoni  rekommenderar vi vår samarbetspartner Begravningsbyrån Humana

När man bestämt sig för direktkremation hjälper Caelum begravningsbyrå till.

Vi tar hand om och sveper den avlidne, ordnar med transport till krematoriet och tar hand om det administrativa och gör bokningar.

Den avlidne måste enligt svensk lag transporteras i en kista. Vi har miljövänliga massiva furukistor, inredda med underlag, täcke och kudde.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för kremeringen och efter kremeringen förvaras askan i pappkarton om annan urna inte beställs. Askan gravsätts sedan på önskad plats, tex. minneslund, traditionell grav eller askgravplats av kyrkogårdsförvaltningen. Beställningsblanketter måste fyllas i för respektive typ av gravsättning. När ni bestämt er för var ni vill att den avlidne ska gravsättas meddelar ni oss och vi förser er med rätt blankett att fylla i. Senast ett år efter dödsdagen ska askan gravsättas.


Beställ

Minneslund

är ett gravskick där askan efter den avlidne anonymt strös ut eller grävs ned inom ett speciellt område. Minneslunden ger de efterlevande en plats att gå till utan den individuella gravplatsens krav på skötsel och tillsyn.

Gravens utformning

Minneslundarna är omsorgsfullt och individuellt utformade med meditationsplatser, vattenanläggningar, konst och en eller flera smyckningsplatser.

Skötsel

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av hela gravområdet, inklusive den gemensamma smyckningsplatsen.

Gravsättning

Gravsättning i minneslund sker anonymt och anhöriga får besked om gravsättningsdatum via ett minneslundsintyg.

Avgifter

Grav och gravsättning i minneslund bekostas via begravningsavgiften.

Minneslundar är en gemensam anonym gravplats. De finns på följande begravningsplatser: Bromma kyrkogård, Brännkyrka kyrkogård, Galärvarvskyrkogården, Hässelby begravningsplats, Norra begravningsplatsen, Råcksta begravningsplats, Skogskyrkogården, Spånga kyrkogård och Strandkyrkogården. Eftersom aska finns nedgrävd eller utströdd i minneslundens terräng och gräsytor är det viktigt att besökare, av respekt för de avlidna, endast går på anlagda gångar och vägar.

Gemensam askgravlund

är gravsättning av aska inom ett angivet område utan gravrätt, mer likt en minneslund men av mindre anonym karaktär. Anhöriga tillåts vara med vid gravsättning och den gravsattas namn, födelse- och dödsdatum graveras på en namnplatta.

Gravens utformning

Den gemensamma askgravlunden är belägen inom ett begränsat område vars utformning är mer lik en minneslund med en gemensam smyckningsplats. De avlidnas namn, födelse- och dödsdatum graveras in på speciella glasskivor.

Skötsel och smyckning

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av hela gravområdet, inklusive den gemensamma smyckningsplatsen vid askgravlunden. Endast lösa blommor får förekomma. Gravljus kan sättas i ljushållare på den gemensamma smyckningsplatsen mellan 1 oktober och 31 mars.

Gravsättning

De anhöriga får vara med vid gravsättning i askgravlund. Askan gravsätts i tyghölje eller som lös aska och sker normalt under perioden 1 april-31 oktober, förutsatt att vädret så tillåter. 

Avgifter

Grav och gravsättning bekostas via begravningsavgiften. Vid gravsättning i askgravlund betalar dödsboet en engångsavgift för gravering och tyghölje till självkostnadspris.

Askgravlundar

Gemensam askgravlund är ett nytt alternativ och finns på Norra begravningsplatsen. Askgravlunden består av tre muromgivna separata trädgårdsrum och har en gemensam smyckningsplats. Inom området finns glasskivor för ingravering av de gravsattas namn, födelse- och dödsdatum. Planer finns på att anlägga askgravlundar på fler begravningsplatser. Finns nu även på Skogskyrkogården och Gälärvarvskyrkogården.

Spridning av aska på annan plats

utanför begravningsplats (till exempel i havet eller på fjället) är möjlig efter godkännande av Länsstyrelsen. Ansökan om detta görs direkt av dödsboet till Länsstyrelsen där askan ska spridas. Erhållet tillstånd från Länstyrelsen och legitimation ska visas när askan hämtas vid krematoriet.

Scroll to Top