Begravning utan ceremoni i Stockholm

Välkommen till Caelum begravningsbyrå i Stockholm. En begravningsbyrå på nätet som har specialiserat sig på begravning utan ceremoni, så kallad direktkremering. Stockholms billiga begravningsalternativ för er som bestämt er för att inte ha någon begravningsceremoni.

Det kan ske i de fall man bestämt sig för att ta farväl på annat sätt eller om omständigheterna gör att en begravningsceremoni inte är aktuell.

När man väljer direktkremation är det mycket viktigt att alla närstående är överens.

Stockholms billigaste begravning Pris: 7 850 kr

Hög kvalitet till lägsta kostnad i varje led. Vid direktkremation transporteras den avlidne till kremering utan föregående begravningsceremoni.

För att hålla nere kostnaden sker kontakten mellan kund och begravningsbyrån via hemsida och e-mail.

minneslund
krematorium
gravplats
askgravplats
askgravlund

Bouppteckning Pris på förfrågan En bouppteckning ska förrättas inom tre månader från dödsdagen räknat. Vi hjälper er gärna att göra bouppteckningen. Finns det inte pengar

Läs mer om bouppteckning

Direktkremation begravning utan ceremoni Pris: 7 850 kr Vid direktkremation transporteras den avlidne till kremering utan föregående begravningsceremoni. Det kan ske i de fall man

Läs mer om direktkremering

Gemensam askgravlund är gravsättning av aska inom ett angivet område utan gravrätt, mer likt en minneslund men av mindre anonym karaktär. Anhöriga tillåts vara med

Läs mer askgravlund

Spridning av aska på annan plats utanför begravningsplats (till exempel i havet eller på fjället) är möjlig efter godkännande av Länsstyrelsen. Ansökan om detta görs

Läs mer om spridning av aska på annan plats

Är ett gravskick där askan efter den avlidne anonymt strös ut eller grävs ned inom ett speciellt område. Minneslunden ger de efterlevande en plats att gå till utan den individuella gravplatsens krav på skötsel och tillsyn.

Läs mer om minneslund

Urna kan beställas om askan skall gravsättas  på annat sätt än i minneslund.

Läs mer om olika urnor

Rulla till toppen