Begravning utan ceremoni i Stockholm

Välkommen till Caelum begravningsbyrå i Stockholm. En begravningsbyrå på nätet som har specialiserat sig på begravning utan ceremoni, så kallad direktkremering. Stockholms billigaste begravningsalternativ för er som bestämt er för att inte ha någon begravningsceremoni.

Det kan ske i de fall man bestämt sig för att ta farväl på annat sätt eller om omständigheterna gör att en begravningsceremoni inte är aktuell.

När man väljer direktkremation är det mycket viktigt att alla närstående är överens.

Vill ni ordna en traditionell begravning med ceremoni  rekommenderar vi vår samarbetspartner Begravningsbyrån Humana

Stockholms billigaste begravning Pris: 6 850 kr

Hög kvalitet till lägsta kostnad i varje led. Vid direktkremation transporteras den avlidne till kremering utan föregående begravningsceremoni.

För att hålla nere kostnaden sker kontakten mellan kund och begravningsbyrån via hemsida och e-mail.

Gemensam askgravlund

Gemensam askgravlund är gravsättning av aska inom ett angivet område utan gravrätt, mer likt en minneslund men av mindre anonym karaktär. Anhöriga tillåts vara med

Läs mer »

Minneslund

Minneslund är ett gravskick där askan efter den avlidne anonymt strös ut eller grävs ned inom ett speciellt område. Minneslunden ger de efterlevande en plats

Läs mer »
Svar
Enligt begravningslagen bör den avlidnes önskan om kremering och om gravsättningen såvitt möjligt följas av den som i egenskap av anhörig eller närstående eller annars ordnar med gravsättningen.

 

Om de efterlevande inte kan enas om kremering skall ske eller om gravsättningen, skall huvudmannen för begravningsverksamheten på den ort där den avlidne senast var folkbokförd på begäran medla mellan parterna.
Om parterna enas, skall huvudmannen fastställa deras överenskommelse. Om enighet inte kan uppnås, skall huvudmannen i stället med eget yttrande hänskjuta tvisten till länsstyrelsen. Lag (1999:306).

 

Länsstyrelsen skall pröva vem som skall bestämma om kremering eller om gravsättningen.
Länsstyrelsen skall därvid särskilt beakta önskemål som den avlidne kan ha haft. Hänsyn skall också tas till parternas personliga förhållande till den avlidne, främst sammanlevnad, släktskap eller annan nära anknytning.
Svar
Finns det inte pengar i dödsboet har man möjlighet att söka bidrag från Socialförvaltningen för själva begravningen.

 

I de fall det inte finns pengar i dödsboet kan Socialförvaltningen skicka in en dödsboanmälan istället för att man ska göra en bouppteckning.

 

Om det finns mer skulder än tillgångar i dödsboet så skall skulden till begravningsbyrån prioriteras först.
Svar
Begravningsavgiften i Stockholm är 7,5 öre (2015) per beskattningsbar hundralapp.
Detta ingår.
 • Gravplats för 25 år
 • Lokal för bisättning, det vill säga förvaring av kista hos kyrkogårdsförvaltningen
 • Transport av urna från krematorium till gravsättning.*
 • Kremering
 • Gravsättning/aska i minneslund
* Sker transporten till en plats utanför Stockholm betalar dödsboet transporten.

 

Detta bekostas av dödsboet.
 • Kista
 • Urna i de fall man vill ha en finare urna vid gravsättning
 • Transport av kista till bisättningslokal/krematorium
 • Gravsten
 • Skötsel av enskild grav
I begravningsbyrån Caelum åtagande ingår.
 • Kista
 • Transport av den avlidne till bisättningsloka/krematorium
 • Administration, bokning av transport, framtagande av dödsfallsintyg, beställning av kremering och gravsättning
Svar
Caelum kommer sända en bekräftelse via e-post.
Sedan börjar vi ta hand om beställningen.

 

-Beställning av begravning.
Vi börja med att be om en kopia på id-kort på den som har beställt begravningen.
Sedan tar vi fram dödsfallsintyg och beställer transport av den avlidne.
Ni kommer att få fylla i en beställning för gravsättning.

 

-Beställning av bouppteckning
Vi kommer höra av oss för att boka in ett möte med er.

 

-Beställning av urna
Vi levererar urna till krematoriet så den finns på plats när gravsättning skall ske.
Svar
Begravningsbyrån Caelum har specialiserat sig på direktkremation i Stockholm och har inga möjligheter att ombesörja begravningar på annan ort.

 

Vi vill ge bästa kvalité till bästa pris i Stockholm.
Svar
http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Begravning-och-kyrkogardar/Begravning/
Svar
Vår policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter.
Vi värnar om den personliga integriteten.
Alla kunder skall känna sig trygga när de anförtror oss sina personuppgifter. Vi följer lagar för att skydda den personliga integriteten, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen.
Vi behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligen angivna ändamål. Exempelvis behandlas personuppgifter för att kunna handlägga och registrera köp av varor och tjänster.
Information om för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter lämnas i den information om personuppgiftsbehandling som vi lämnar till kund, till exempel i villkoren för köp.

 

Samtycke
I de fall som krävs eller annars är lämpligt, erhåller vi samtycke från kunden innan behandling av personuppgifter om kunden påbörjas. Kunden kan samtycka genom att underteckna till exempel ett inköp i webshopen. Innan samtycke lämnas ska kunden informeras om behandlingen.
Kunden har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Vi kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om kunden, eftersom samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

 

Information om personuppgifterna
Vi hanterar personuppgifter enligt dataskyddförordningen (GDPR)

 

Tillgång till personuppgifterna
Inom bolaget skall så få som möjlig ha tillgång till kunders personuppgifter.
Det är alltid bolaget som ansvarar för behandlingen och kunden kan vända sig till bolaget med frågor om behandlingen av personuppgifterna.

 

Säkerhet
De uppgifter som anförtros oss behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna.
Personuppgifter överförs inte till någon utanför, i annat fall än de som har angivits ovan i rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”. Vi har aldrig och kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Vid köp på Internet och via telefon gäller distans och hemförsäljningslagen. Därför har du som konsument rätt att ångra köpet inom 14 dagar. Förutsättningen är att du inte förbrukat varan eller att tjänsten har utförts.

Begravningsbyrån Caelum börjar behandla beställningen direkt efter bokning.  Köpet anses genomfört då Caelum bekräftat bokning. Därför anses varor och tjänster förbrukade i samband med bekräftelse av bokning. Vi på Caelum är dock måna om våra kunder och vårt anseende därför försöker vi i så stor mån som möjligt hjälpa våra kunder boka-om begravningar. Det som är avgörande för om vi kan erbjuda ombokningar är vilka tidsramar som finns. Vid kort varsel kan ombokningar vara svåra.

Avtalsvillkor Caelum

Vad gäller när du handlar hos oss?

Avtal anses träffat när orderbekräftelse utfärdas av Begravningsbyrån Caelum (direktkremering.se).

Caelum ingår inte avtal med personer under 18 år.

Caelum förbehåller sig rätten att neka en order.

Vid eventuella falska beställningar eller andra bedrägeriförsök kommer ärendet att polisanmälas. Caelum förbehåller sig rätten att överlåta eller pantsätta eventuell fodring till annan kreditgivare.

Som beställare av begravning har du betalningsansvaret i det fall det inte finns pengar i dödsboet eller dödsboet försätts i konkurs. Caelum äger dock rätten att kräva betalning direkt av beställaren för det fall att betalning inte sker inom föreställd tid.

Faktura:

För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Fakturans betalningsvillkor är 30 dagar. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso.

Garanti:

Om du kan påvisa klara brister i våra tjänster eller produkter så erbjuder vi skälig ekonomisk ersättning som avgörs baserat på varje enskilt fall. 

Orderbekräftelse:

Så snart du lagt din order får du en bekräftelse till den e-postadress du angav vid beställningen. Där får du information om din order.

Vi rekommenderar att du sparar din orderbekräftelse för att underlätta hantering vid kontakt med oss. Skulle du inte få din orderbekräftelse vill vi gärna att du kontaktar oss, så skickar vi den på nytt!

Ansvar:

Caelum ansvarar beror på kundens order.

Vid enskilda produkter:

Caelum ansvarar för leverans och fram till att leveransen är slutförd.

Vid begravningar:

Fram till att produkter och avlidne överlämnats till Kyrkogårdsförvaltningen.

Ångerrätt:

Begravningar och tjänster, transporter med mer.

Beställningen av begravning eller andra tjänster, är bindande. Avtal anses träffat när bekräftelse utfärdas av Caelum. Genom att göra en beställning samtycker beställaren till att Caelum påbörjar behandling av beställning under den ångerfrist som gäller för konsumenter enligt lag (2000:274)

om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal. Beställarens samtycke till att Caelum påbörjar behandling av beställning under pågående ångerfrist innebär att ångerrätt enligt nämnda lag inte föreligger. 

Urnor:

Vid köp av enskilda urnor gäller ordinarie ångerrätt enligt distansavtalslagen (14 dagar). Köparen står dock för returkostnaden.

Återbetalningar:

Vid retur eller reklamation återbetalar vi alltid inom 30 dagar.

Prispolicy:

Våra priser är angivna inklusive moms

Tvist:

Vid eventuell tvist följer vi Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer.

Reklamation:

Skulle vara/varor vara felaktig eller skadad måste reklamation göras inom skälig tid. Reklamationen görs genom att maila oss på info@direktkremering.se. Skriv då ditt ordernummer och vad som är skäl till din reklamation. Vid reklamation tillämpas konsumentköplagen, 

se www.konsumentverket.se

Tryckfel eller skrivfel:

Skulle felaktigheter i pris förekomma, förbehåller sig Caelum rätten att ändra detta i efterhand. Om det händer, kontaktar vi givetvis dig och informerar om misstaget. Du har då din fulla rätt att ändra, eller annullera, din beställning.

Säkerhet och personuppgifter:

Vi är måna om din säkerhet!

I samband med att du registrerar och beställer hos oss, uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress, e-post, telefonnummer och ditt personnummer.

Det innebär att du godkänner att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

PUL & anti-Spam policy samt hantering av Cookies

Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När du klickar på beställ på vår webshop eller när du anmäler dig som kund hos Caelum godkänner du att Caelum lagrar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja din beställning.

Endast Caelum har tillgång till dina uppgifter och lämnar inte ut några uppgifter utan ditt godkännande, med undantag från rättsliga ärenden samt uppgifter som måste lämnas till huvudman och övriga leverantörer för att kunna utföra dina beställningar. Caelum medverkar inte till att skicka så kallade SPAM. Som kund till oss kan du få e-post rörande er order, betalning eller annan kommunikation du initierat samt information.

E-postutskick från tredje part eller rörande varor eller tjänster som inte är direkt relaterade till vår verksamhet förekommer inte.

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner.

Informationen i en cookie är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om:

att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa cookies används till hur cookies kan undvikas.

Vi använder oss av sessions cookies för att rent tekniskt hålla reda på vad en användare gör på sidan, inloggning, lagt något i varukorgen osv.

Vi använder oss av cookies. Accepterar man inte cookies i sin webbläsare så kommer mycket av funktionaliteten på sidorna inte att fungera.

Detta eftersom webbplatsen kommer att tycka att det är en helt ny besökare för varje sidladdning!

Vill du inte acceptera cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av kakor eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en kaka. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information.

Vi följer GDPR!

Vår policy och riktlinjer för behandling av personuppgifter.

Vi värnar om den personliga integriteten.

Alla kunder skall känna sig trygga när de anförtror oss sina personuppgifter. Vi följer lagar för att skydda den personliga integriteten, regler för banksekretess samt interna regler för den praktiska hanteringen.

Vi behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligen angivna ändamål. Exempelvis behandlas personuppgifter för att kunna handlägga och registrera köp av varor och tjänster.

Information om för vilka ändamål vi behandlar personuppgifter lämnas i den information om personuppgiftsbehandling som vi lämnar till kund, till exempel i villkoren för köp.

Samtycke:

I de fall som krävs eller annars är lämpligt, erhåller vi samtycke från kunden innan behandling av personuppgifter om kunden påbörjas. Kunden kan samtycka genom att underteckna till exempel ett inköp i webshopen. Innan samtycke lämnas ska kunden informeras om behandlingen.

Kunden har rätt att återkalla ett lämnat samtycke. Vi kommer i så fall inte att behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter om kunden, eftersom samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Information om personuppgifterna:

Vi hanterar personuppgifter enligt dataskyddförordningen (GDPR), för mer information läs mer HÄR

Tillgång till personuppgifterna:

Inom bolaget skall så få som möjlig ha tillgång till kunders personuppgifter.

Det är alltid bolaget som ansvarar för behandlingen och kunden kan vända sig till bolaget med frågor om behandlingen av personuppgifterna.

Säkerhet:

De uppgifter som anförtros oss behandlas på ett betryggande sätt. Endast ett begränsat antal personer med särskild behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns både mot intrång och förstöring av uppgifterna.

Personuppgifter överförs inte till någon utanför, i annat fall än de som har angivits ovan i rubriken ”Tillgång till personuppgifterna”. Vi har aldrig och kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part.

Bolagsinformation

Bolagsnamn: Begravningsbyrån Caelum

Säte: Tegelviksgatan 61, 116 47 Stockholm

Organisationsnummer: 16559147-2070

Kontakt:

Telefonnummer: 08-669 25 00.

E-post: info@direktkremering.se

F-skatt: Caelum är godkänd för f-skatt.

Momsregistreringsnummer: SE16559147207001

Bankgiro: 805-5329

Scroll to Top