Beställa begravning utan ceremoni

Pris: 7 850 kr

Caelum begravningsbyrå ombesörjer svepning och kistläggning av den avlidne och transport från sjukhus/bårhus till krematorium.

Vi ombesörjer också all samordning, beställning av intyg, bokning av kremering, blankett för gravsättning etc.

Vi ser också till att ni får dödsfallsintyget via mail.

Den avlidna måste enligt svensk lag transporteras i en kista till kremation. Vi tillhandahåller en massiv kista i furu, inredd med liggunderlag, kudde och täcke.

Priserna är inkl. moms betalning sker mot faktura, betalningsvillkor 30 dagar.

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för kremering och efter kremering förvaras askan i en pappkartong på krematoriet i väntan på gravsättning. Anhöriga kan endast hämta ut askan för transport till gravsättning på annan ort.

Begravning

ÅÅÅÅ streck MM streck DD

Rulla till toppen