Minneslund

är ett gravskick där askan efter den avlidne anonymt strös ut eller grävs ned inom ett speciellt område. Minneslunden ger de efterlevande en plats att gå till utan den individuella gravplatsens krav på skötsel och tillsyn.

Gravens utformning

Minneslundarna är omsorgsfullt och individuellt utformade med meditationsplatser, vattenanläggningar, konst och en eller flera smyckningsplatser.

Skötsel

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av hela gravområdet, inklusive den gemensamma smyckningsplatsen.

Gravsättning

Gravsättning i minneslund sker anonymt och anhöriga får besked om gravsättningsdatum via ett minneslundsintyg.

Avgifter

Grav och gravsättning i minneslund bekostas via begravningsavgiften.

Minneslundar

Minneslundar är en gemensam anonym gravplats. De finns på följande begravningsplatser: Bromma kyrkogård, Brännkyrka kyrkogård, Galärvarvskyrkogården, Hässelby begravningsplats, Norra begravningsplatsen, Råcksta begravningsplats, Skogskyrkogården, Spånga kyrkogård och Strandkyrkogården. Eftersom aska finns nedgrävd eller utströdd i minneslundens terräng och gräsytor är det viktigt att besökare, av respekt för de avlidna, endast går på anlagda gångar och vägar.

minneslund_skogskyrkogården
Rulla till toppen