Gemensam askgravlund, askgravplats

är gravsättning av aska inom ett angivet område utan gravrätt, mer likt en minneslund men av mindre anonym karaktär. Anhöriga tillåts vara med vid gravsättning och den gravsattas namn, födelse- och dödsdatum graveras på en namnplatta.

Gravens utformning

Den gemensamma askgravlunden är belägen inom ett begränsat område vars utformning är mer lik en minneslund med en gemensam smyckningsplats. De avlidnas namn, födelse- och dödsdatum graveras in på speciella glasskivor.

Skötsel och smyckning

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av hela gravområdet, inklusive den gemensamma smyckningsplatsen vid askgravlunden. Endast lösa blommor får förekomma. Gravljus kan sättas i ljushållare på den gemensamma smyckningsplatsen mellan 1 oktober och 31 mars.

Gravsättning

De anhöriga får vara med vid gravsättning i askgravlund. Askan gravsätts i tyghölje eller som lös aska och sker normalt under perioden 1 april-31 oktober, förutsatt att vädret så tillåter. 

Avgifter

Grav och gravsättning bekostas via begravningsavgiften. Vid gravsättning i askgravlund betalar dödsboet en engångsavgift för gravering och tyghölje till självkostnadspris.

Askgravlundar

Gemensam askgravlund är ett nytt alternativ och finns på Norra begravningsplatsen. Askgravlunden består av tre muromgivna separata trädgårdsrum och har en gemensam smyckningsplats. Inom området finns glasskivor för ingravering av de gravsattas namn, födelse- och dödsdatum. Planer finns på att anlägga askgravlundar på fler begravningsplatser. Finns nu även på Skogskyrkogården och Gälärvarvskyrkogården.

Gravens utformning

Gemensam askgravlund är ett nytt alternativ och finns på Norra begravningsplatsen. Askgravlunden består av tre muromgivna separata trädgårdsrum och har en gemensam smyckningsplats. Inom området finns glasskivor för ingravering av de gravsattas namn, födelse- och dödsdatum. Planer finns på att anlägga askgravlundar på fler begravningsplatser. Finns nu även på Skogskyrkogården och Gälärvarvskyrkogården.

Gemensam askgravplats

Gemensam askgravlund är ett nytt alternativ och finns på Norra begravningsplatsen. Askgravlunden består av tre muromgivna separata trädgårdsrum och har en gemensam smyckningsplats. Inom området finns glasskivor för ingravering av de gravsattas namn, födelse- och dödsdatum. Planer finns på att anlägga askgravlundar på fler begravningsplatser. Finns nu även på Skogskyrkogården och Gälärvarvskyrkogården.

Skötsel och smyckning

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av hela gravområdet, inklusive den gemensamma smyck- ningsplatsen. Endast lösa blommor får förekomma. Gravljus kan sättas i ljushållare på den gemensamma smyckningsplatsen mellan 1 oktober och 31 mars.

Gravsättning

De anhöriga får vara med vid gravsättning i askgravplats. Askan gravsätts i tyghölje eller som lös aska och sker normalt under perioden 1 april – 31 oktober, förutsatt att vädret så tillåter.

Avgifter

Grav och gravsättning i askgravplats bekostas via begravningsavgiften. Vid gravsättning betalar dödsboet en engångsavgift för gravering eller namnplatta och tyghölje till självkostnadspris.

Ombud för askgravplats

Vid upplåtelse av askgravplats ska ett ombud utses av anhöriga. Ombudet har till uppgift att i samråd med kyrkogårdsförvaltningen bestämma vilka ytterligare personer som ska gravsättas i askgraven.

askgravlund_skogskyrkogården
Rulla till toppen