Gemensam askgravplats

Gemensam askgravplats är ett alternativ för gravsättning av aska i ett tydligt angivet område utan gravrätt i enskilda gravar. Här ges möjlighet för upp till fyra askor inom samma familj att gravsättas i samma grav. Gravplats kan endast tecknas i samband med dödsfall och förbehålls den avlidna i 25 år efter gravsättningen.

Anhöriga tillåts vara med vid gravsättning och den gravsattas namn-, födelse- och dödsdatum graveras.

Gravens utformning

Askgravplatsernas utformning liknar en traditionell gravplats. I anslutning till platsen finns en eller flera gemensamma smyckningsplatser. Kyrkogårdsförvaltningen placerar en stenplatta i anslutning till den enskilda graven. På denna platta, eller på en separat bronsplatta som fästs på stenen, finns möjlighet till inskription. Stenplattan tillhandahålls av kyrkogårdsförvaltningen, som också ombesörjer inskription av namn, födelse- och dödsdatum och eventuellt titel eller namnteckning. Förvaltningen ansvarar för att gravområdet behåller sin utformning i åtminstone 25 år efter sista gravsättningen.

Skötsel och smyckning

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötsel av hela gravområdet, inklusive den gemensamma smyck- ningsplatsen. Endast lösa blommor får förekomma. Gravljus kan sättas i ljushållare på den gemensamma smyckningsplatsen mellan 1 oktober och 31 mars.

Gravsättning

De anhöriga får vara med vid gravsättning i askgravplats. Askan gravsätts i tyghölje eller som lös aska och sker normalt under perioden 1 april – 31 oktober, förutsatt att vädret så tillåter.

Avgifter

Grav och gravsättning i askgravplats bekostas via begravningsavgiften. Vid gravsättning betalar dödsboet en engångsavgift för gravering eller namnplatta och tyghölje till självkostnadspris.

Ombud för askgravplats

Vid upplåtelse av askgravplats ska ett ombud utses av anhöriga. Ombudet har till uppgift att i samråd med kyrkogårdsförvaltningen bestämma vilka ytterligare personer som ska gravsättas i askgraven.

Askgravplatser

Förnärvarande finns gemensam askgravplats på två av kyrkogårdsförvaltningens begravningsplatser: Galärvarvskyrkogården och Skogskyrkogården. På Galärvarvskyrkogården kan endast gravplats tecknas för gravsättning av en avliden person som vid dödsfallet var folkbokförd i Stockholms stad. Namn, födelse- och dödsdatum samt eventuell titel graveras in direkt på stenplattan. På Skogskyrkogården graveras en bronsplatta med namn, födelse- och dödsdatum samt eventuell titel eller namnteckning som placeras på stenplattan. Det finns planer på att anlägga gemensam askgravplats på fler begravningsplatser.

askgravplats_skogskyrkogården
Scroll to Top